Viihdy Vapaalla - Tietosuoja

AAMURUSKON PALVELUITA KOSKEVAT HENKILÖTIETOJEN SUOJAPERIAATTEET

Yksityisyyden suojasi on meille erityisen tärkeä!

Aamurusko on sitoutunut suojaamaan palvelujensa käyttäjien yksityisyyttä ja noudattaa toiminnassaan tietosuoja- ja muita lakeja sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä. Tämä tietosuojaselostus kuvaa Aamuruskon henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevat käytännöt. ”Henkilötieto” tarkoittaa tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn henkilöön. Tätä tietosuojaselostusta sovelletaan, kun Aamurusko on rekisterinpitäjänä. Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Aamuruskon palvelujen käyttäminen.

Aamuruskoin palveluja voidaan tarjota eri laitealustoilla ja palvelut voivat sisältää linkkejä tai pääsyn muiden toimijoiden sivustoille tai palveluihin. Aamuruskon palveluja on mahdollista käyttää mobiililaitteella tai tietokoneella.

Mikäli et hyväksy tämän tietosuojalausekkeen mukaisia käytäntöjä, emme suosittele, että luovutat henkilötietojasi Aamuruskolle. Osa Aamuruskon palveluista on käytettävissä ilman henkilötietojen luovuttamista, minkä vuoksi henkilötietojen luovutus ei ole välttämätöntä.

Mitä tietoa keräämme?

Aamurusko voi kerätä käyttäjistään tässä selostuksessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja. Käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoa käyttäjistä kerätään eri tilanteissa.

Henkilötietojasi voidaan kerätä rekisteröityessäsi Aamuruskon palvelujen käyttäjäksi, palvelujen käytön yhteydessä, kilpailujen, kampanjoiden tai tutkimusten yhteydessä sekä muutoin asioidessasi kanssamme. Aamurusko kerää muun muassa alla mainittuihin ryhmiin kuuluvia henkilötietoja.

1. Tarjouspyynnön yhteydessä Aamuruskolle antamasi tiedot

- Nimi

- Sähköpostiosoite

- Muut suostumuksellasi antamasi tai luovutetut tiedot

- Varaustoive (vapaa tekstikenttä)

Keräämme tietoja eri tavoin, esimerkiksi syöttäessäsi tietoja rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelun käytön yhteydessä.

2. Palvelujen käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot

Saatamme Aamuruskon palvelujen käytöstä seuraavia tietoja:

- Verkkopalvelujen analytiikkajärjestelmien keräämät tiedot (evästekäytäntö)

- Laitetunnisteet, kuten päätelaitteen malli ja yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste

- Tiedonkeruun kanava: internetselain, mobiiliselain, sovellus sekä selaimen versio

- IP-osoite

- Päätelaitteen käyttöjärjestelmä

- Istuntotunniste, istunnon aika ja kesto

- Muut suostumuksellasi kerätyt tiedot.

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Käsittelemme henkilötietojasi alla määriteltyihin yhteen tai useampiin tarkoituksiin liittyen.

1. Palvelujen tarjoaminen

Henkilötietojasi voidaan käyttää Aamuruskon palveluiden toteuttamiseen, käyttäjän tunnistamiseen ja tehdäksemme Aamuruskoin palveluista henkilökohtaisempia, vuorovaikutteisempia ja käyttäjäystävällisempiä. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös pyyntöihisi ja kysymyksiisi vastaamiseen, tekemiesi valintojen toteuttamiseen ja muiden vastaavien tehtävien täyttämiseen, tietoturvasta huolehtimiseen sekä palveluiden väärinkäytösten ehkäisyyn.

2. Palvelujen kehittäminen

Henkilötietojasi voidaan käyttää Aamuruskon palveluiden kehittämiseen ja käyttökokemuksen parantamiseen.

3. Markkinointi ja asiakasviestintä

Henkilötietojasi voidaan käyttää Aamuruskon palvelujen markkinointiin ja asiakasviestintään, esimerkiksi lähettääksemme sinulle palvelujamme koskevia ilmoituksia ja ollaksemme yhteydessä sinuun palveluihimme liittyvissä asioissa.

Luovutammeko henkilötietoja?

Aamurusko ei lähtökohtaisesti myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi Aamuruskon ulkopuolelle. Aamurusko voi kuitenkin luovuttaa henkilötietojasi Aamuruskon ulkopuolelle seuraavissa tilanteissa:

1. Suostumuksesi

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa nimenomaisella suostumuksellasi esimerkiksi kolmannen osapuolen tarjoamaan palveluun liittyen.

2. Pakottavan lainsäädännön edellyttämät luovutukset

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.


Miten huolehdimme tietojen ajantasaisuudesta?

Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.


Mitä teemme suojataksemme henkilötietojasi?

Kiinnitämme erityistä huomiota tietosuojaan ja tietoturvaan palvelujemme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa. Käytämme asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja henkilötietojesi suojaamiseksi väärinkäytöksiltä. Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtivat siihen erikseen nimetyt henkilöt. Rajoitamme pääsyn henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin ja tietokantoihin ainoastaan nimetyille henkilöille, joilla on välttämätön työhön liittyvä tarve ja oikeus käsitellä kyseessä olevia henkilötietoja.

Toteutamme tietosuojaa ja tietoturvaa muun muassa ennakoivan riskienhallinnan keinoin, huomioimalla tietosuojan ja tietoturvan palvelujemme suunnittelussa, kouluttamalla henkilöstöämme ja tarkastamalla säännöllisesti palvelujemme vaatimusten mukaisuutta. Huolehdimme tietojen väärinkäytöksiin liittyvistä ja muista vastaavista riskeistä ottaen huomioon riskin todennäköisyys ja suojattavan tiedon luonne.

Aamurusko voi käyttää palvelujensa toteuttamisessa ja henkilötietojen käsittelyssä myös alihankkijoita ja palveluntarjoajia. Tällöin huolehdimme sopimus- ja muilla järjestelyillä siitä, että henkilötietojasi käsitellään lainsäädännön, hyvän tietosuojakäytännön ja tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

Miten käytämme evästeitä?

Aamurusko käyttää evästeitä sivustojen ja palvelujen tarjoamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä sisältöjen ja viestinnän kohdentamiseen.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme tietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun henkilötietojesi käsittelyperuste on päättynyt, poistamme henkilötietosi.

Sinulla on oikeus tarkastaa tietosi ja tulla unohdetuksi.

Sinulla on lain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on myös oikeus vaatia virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä alla mainittuun asiakaspalveluumme, hallinnoimalla tietyissä Aamuruskon palveluissa käyttäjätiliäsi sekä hyödyntämällä laitteellasi, sovelluksissamme tai palveluissamme olevia toimintoja.

Käyttäjätunnustasi koskevan tarkastuspyynnön voit tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@viihdyvapaalla.fi  Käyttäjän tunnistamiseksi tarkastuspyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy tarkastuspyyntöä koskevaan Tunnukseen. Tiedot rekisteröidyistä henkilötiedoista toimitetaan takaisin samaan Tunnukseen liittyvään sähköpostiosoitteeseen. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksuttomasti kerran vuodessa.

Voit pyytää Aamuruskoa poistamaan tietosi käyttäjärekisteristä ottamalla yhteyttä alla mainittuun asiakaspalveluumme. Käyttäjätunnusta koskevien tietojesi poistamista voit pyytää lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@viihdyvapaalla.fi.  Tietojen poistopyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, jonka olet liittänyt poistopyyntöä koskevaan Tunnukseen.

Muutokset tähän tietosuojalausekkeeseen

Aamurusko kehittää jatkuvasti palvelujaan ja voi tehdä ajoittain muutoksia tähän tietosuojalausekkeeseen ilman etukäteistä ilmoitusta. Jos tätä tietosuojalauseketta kuitenkin olennaisesti muutetaan, Aamurusko ilmoittaa asiasta tämän tietosuojalausekkeen alussa ja sivustollaan vähintään 30 vuorokauden ajan. Muutokset voivat liittyä myös lainsäädännön muutokseen. Suosittelemme, että käyt tutustumassa tähän tietosuojalausekkeeseen ajoittain saadaksesi tiedon tähän tietosuojalausekkeeseen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Kuka on rekisterinpitäjä ja mihin voin ottaa yhteyttä?

Henkilötietojesi rekisterinpitäjänä toimii TMI Aamurusko, Salminitie 51

Yksityisyydensuojaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse osoitteessa info@viihdyvapaalla.fi.

Huomioithan, että voimme tietoturvasyistä joutua varmistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi täyttämistä.